Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Xuất file từ Corel draw sang Artcut trong sử dụng máy cắt decal

B1: Thiết kế file cần cắt

B2: Vào menu File/Export… (ctrl + E)

xuất hiện hộp thoại

huong dan may cat decal
trong đó
save in : là chọn nơi lưu
File name: tên file
save as type: ô này  chọn EPS
nhớ check select only  để xuất những đối tượng được chọn, còn không check vào ô này thì trên trang có bao nhiêu đối tượng sẽ được xuất ra hết.
nhấn Export hộp thoại sau xuất hiện

chọn Curves để chuyển đối tượng sang dạng  vector sau đó nhấn OK
B3: Import file vừa xuất vào Artcut
mở phần mền Artcut lên sau đó vào File / Import…

hộp thoại xuất hiện

Look in: chọn đường dãn đến file vừa xuất
File of type: chọn EPS
nhấn open và xem trên artcut hiển thị như thế này là đẫ import thành công

 
tiếp theo trên artcut ta nhấn vào cut/plot (biểu ượng hình máy cắt trên thanh công cụ) xuất hiện hộp thoại sau:

Chọn tên máy rồi nhấn cut/plot  xuất hiện hộp thoại sau


nhấn START để phát lệnh cho máy cắt hoạt động.

Tin tức khác:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét