Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

Cách tăng số lần Undo trong Photoshop

Mặc định số lần Undo trong Photoshop chỉ có 20 thao tác. Nếu bạn đang chỉnh sửa một tấm ảnh phức tạp, cần nhiều số lần Undo thì con số 20 sẽ là không đủ.

Để tăng số lần Undo, bạn làm như sau: Từ Edit >> Preferences >> General. Trong ô History States, bạn có thể thay đổi số lần Undo tuỳ ý. Tuy nhiên, bạn cũng cần biết rằng, nếu số lần Undo quá lớn, Photoshop sẽ sử dụng thêm nhiều bộ nhớ tạm để lưu các thao tác xử lý ảnh, và như vậy tốc độ của chương trình sẽ chậm đi ít nhiều. Để tăng bộ nhớ tạm trong Photoshop, từ thẻ Preferences, bạn chọn Plug-In & Scratch Disks. Trong các ô Second, Third và Fourth của phần Scratch Disks, bạn hãy khai báo các ổ cứng máy tính hiện có trên hệ thống (chẳng hạn: C, D, E).

Nguồn: vietbao.vn
Tin tức khác:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét