Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Tạo hiệu ứng chữ vỡ

Bước1: Tạo 1 file mới, dùng công cụ text nhập nội dung text vào. Ví dụ Nhập dòng text "Gunner"

Bước 2: Chọn text rồi chọn công cụ Eraser Tool (X) để tạo vết vỡ

Bước 3:Tiếp tục tạo nét vỡ cho từng chữ  

Bước 4: Tạo chiều sâu cho chữ bằng cách vào Effect>Extrude>Extrude Camera

 Bước 5: Có thể thay màu cho chiều sâu (vào Extrude Color) chọn  Solid fill  rồi đổi mầu, hoàn thành.Tin tức khác:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét