Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Các công cụ để phục chế ảnh cũ


Phục chế ảnh cũ là một quá trỉnh phức tạp, đòi hỏi các bạn phải nhuần nhuyễn các công cụ và các lệnh cũng như mọi thao tác trong photoshop. Ngoài ra còn phải am tường về lĩnh vực hội họa.
Tùy theo File ảnh phục chế, ta nên xem xét cần phải thao tác chỉnh sửa phần nào trước, phần nào sau.
Sau đây là một số công cụ tham gia vào quá trình phục chế ảnh cũ : 

1. CÔNG CỤ CLONE STAMP : 
+Công dụng: Dùng đề xoá các vết trầy sướt, dơ bẩn trên File ảnh bằng cách chép những vùng ảnh tương tự và đẹp để đắp vào những chổ khiếm khuyết, trầy sướt.
+Cách sử dụng: 
_ Chọn công cụ
_ Nhấn phím Alt và click vào vùng ảnh cần lấy mẫu
_ Click hoặc drag vào vùng ảnh trầy sướt cần tô đắp ảnh
+Lưu ý: Khi chọn các công cụ xử lý ảnh, ta lựa chọn nét cọ brush trên thanh tuỳ chọn
_ Dấu + xuất hiện cho biết vùng đang sao chép 

2. CÔNG CỤ BLUR :
+Công dụng: Cho phép ta làm mờ các biên khi cần thiết
+Cách sử dụng: 
_ Chọn công cụ
_ Chọn lựa cường độ mờ ở hộp thoại Pressure và chế độ trộn màu Mode (Normal), mở các biên cần thiết. 

3. CÔNG CỤ SHRPEN :
+Công dụng: Ngược lại Blur, Sharpen cho phép làm sắc nét vùng ảnh, biên màu cần thiết
+Cách sử dụng: Tương tự công cụ Blur
+Lưu ý: Ảnh càng nét, càng nổi hạt 

4. CÔNG CỤ SMUDGE :
+Công dụng: Dùng khuếch tán các màu pha lẫn vào nhau
+Cách sử dụng: Click và drag 

5. CÔNG CỤ DODGE TOOL : 
+Công dụng: Dùng để làm sáng vùng hình ảnh khi cần thiết
+Cách sử dụng: 
_ Chọn công cụ
_ Chọn cường độ sáng ở hộp exprosure và kiểu sáng trên 1 trong 3 giá trị ở hộp thoại Range 

6. CÔNG CỤ BURN : 
+Công dụng: Ngược công cụ Dodge, công cụ này cho phép làm tối vùng ảnh khi cần thiết 

7. CÔNG CỤ SPONGE : 
+Công dụng: Công cụ này có 2 lựa chọn trên thanh tùy chọn ở hộp Mode là :
_ DESSTURATE : Chuyển dần vùng ảnh sang thang sáng tương tự
_ SATURATE : Làm gia tăng cường độ màu trong ảnh 

8. CÔNG CỤ AIRBRUSH : 
+Công dung: Khi cần vẽ thêm chi tiết vào trong ảnh, ta sử dụng công cụ Airbrush, màu sắc của nét tô vẽ là màu của Foreground 

9. CÔNG CỤ ERASER : 
+Công dụng: Dùng để bôi xoá
_ Dùng để tẩy xoá vùng ảnh
_ Công cụ Background : Bôi xoá vùng ảnh để nhìn thấy background trong suốt
_ Magic Eraser : Lựa chọn những vùng màu giống nhau tại nơi click chuột để xóa
NGoài các công cụ mang tính thủ công vừa kể trên để phục chế ảnh cũ, ta còn có một số lệnh hổ trợ tương đương với các công cụ phục chế ảnh, lệnh này do photoshop lập trình xử lý (Filter).

Tin tức khác:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét