Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Tạo và làm việc với layer trong Photoshop

  1. Tạo Layer: Để tạo Layer, bạn chỉ cần nhấn Ctrl + Shift + N hoặc vào Layer > Chọn New > Layers. Ngoài ra, một số đối tượng như Text, hình ảnh sao chép bên ngoài,… đưa vào Photoshop cũng sẽ tự động tạo Layer để chứa nó.
  2. Ẩn/hiện Layer: Trước mỗi Layer, bạn cũng thấy 1 biểu tượng hình con mắt. Chức năng này cũng rất tiện lợi để bạn có thể quan sát và kiểm tra các Layer, khi bấm vào để tắt “con mắt” này đi thì Layer đó sẽ mất đi (giống như ta rút 1 tấm nhựa ra). Việc này giúp thao tác của bạn dễ dàng hơn khi thêm các đối tượng mới và muốn kiểm tra sự thay đổi trước và sau khi thêm.
  3. Độ trong suốt Layer: Trong khu vực Layer này còn có mục Opacity, với thông số này mặc định là 100%, bạn có thể làm mờ Layer đó đi đến trong suốt khi giảm thông số này xuống.
  4. Tên Layer: Tên của Layer để cho bạn dễ quản lí và biết đó là Layer nào, nếu 1 file thiết kế lớn, bạn nên đặt tên cho mỗi Layer cũng như gom nhóm hợp lí để dễ quản lí, điều chỉnh khi cần. Để đổi tên Layer, bạn Click đôi vào Phần Tên của Layer (lưu ý phần tên) hoặc chọn Layer và vào Layer chọn Rename Layer… để đổi tên.
  5. Di chuyển Layer: Trong Photoshop, Layer nào nằm trên sẽ chồng lên trên, để di chuyển layer, bạn chỉ cần chọn và giữ chuột kéo layer đó lên trên hay dưới các layer khác.
  6. Gom nhóm Layer: Ngoài ra, bạn còn có thể gom nhóm các Layer vào 1 Group để dễ quản lí. Để làm việc gom nhóm này, bạn chọn các Layer cần gom nhóm (Giữ Ctrl hoặc Shift để chọn nhiều Layer), sau đó nhấn Ctrl + G để gom nhóm và đặt tên cho nhóm
  7. Nhân đôi và xóa Layer: Để nhân đôi 1 Layer, bạn chỉ cần chọn Layer đó và nhấn Ctrl + J (để nhân đôi trong file hiện tại) hoặc nhấn chuột phải chọn Duplicate Layer… và chọn file cần nhân đôi Layer đó vào. Để xóa Layer, bạn chỉ cần chọn Layer và nhấn Delete.
  8. Phóng to/Thu nhỏ 1 Layer: Sau khi chọn Layer, bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + T, sao đó giữ chuột và kéo các góc để thay đổi kích thước. Lưu ý: Để đảm bảo tỉ lệ hình ảnh không bị phá vỡ, bạn giữ phím Shift trong quá trình điều chỉnh. Nếu muốn chỉ thay đổi kích thước ở 1 góc cố định thôi thì bạn giữ phím Ctrl trong quá trình điều chỉnh.
  9. Gộp các layer với nhau: Bạn chọn các layer cần ghép chung lại với nhau thành 1 và click phải chọn Merge Layer
 Tin tức khác:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét