Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Khắc phục màn hình đen khi viết chữ trên Photoshop

Đầu tiên bạn mở phần mềm và chọn Edit —–> Preferences —–> Performance…

Khắc phục màn hình đen khi viết chữ trên Photoshop
Khi chọn Performance… phần mềm sẽ hiện lên 1 bảng bạn chú ý phần Graphics Processor Setting tiếp đến bạn chọn Advanced Settings

Khắc phục màn hình đen khi viết chữ trên Photoshop
Sau khi bạn đã chọn Advanced Settings… phần mềm sẽ hiển thị lên một bảng có tên Advanced Graphics Processor Setting bạn để ý đến phần Drawing Mode mặc định là Advanced nhưng bạn sẽ chọn Basic kết thúc chọn Ok – Ok.

Khắc phục màn hình đen khi viết chữ trên Photoshop

Bây giờ bạn có thể tắt và bật lại phần mềm tình trạng nháy đen khi viết chữ sẽ không còn nữa

Tin tức khác:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét