Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Ghép bầu trời với ngoại cảnh nhờ Photoshop

Bước 1: Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một vùng chọn với vùng trời.
Select > Color Range
Sau khi hộp chức năng hiện ra, các bạn kick chuột vào vùng mình cần chọn, ở đây chúng ta kick vào vùng trời. Vùng trắng là vùng được chọn.

Cách đơn giản để ghép bầu trời mây vào ảnh ngoại cảnh
Tại Fuzziness chúng ta sẽ điều chỉnh sao cho vùng trời tách biệt một cách rõ nhất với vật xung quanh (tùy mắt người dùng).
Sau khi OK chúng ta sẽ có vùng chọn như này.

Cách đơn giản để ghép bầu trời mây vào ảnh ngoại cảnh
Bước2: Tiếp theo chúng ta sẽ chèn file ảnh trời mây vào (file đính kèm trong link download ở trên). So với các ảnh mình có thì file này chèn vào là đẹp nhất ^^
Chọn công cụ Move (V) kick chuột và giữ file ảnh trời mây, kéo và đưa sang fle ảnh đang thực hiện.

 Cách đơn giản để ghép bầu trời mây vào ảnh ngoại cảnh
Kick Mask để xóa đi những vùng xung quanh (Tạo Mask khi vùng chọn đang được giữ thì những phần nằm ngoài vùng chọn sẽ bị xóa). 

Cách đơn giản để ghép bầu trời mây vào ảnh ngoại cảnh
Bỏ liên kết giữa Mask và file ảnh.

Cách đơn giản để ghép bầu trời mây vào ảnh ngoại cảnh
Sau đó kick chọn lại thumbnail của Layer ảnh trời mây, vì Mask đứng yên nên nó vẫn ẩn đi những vùng bạn muốn giấu .Tại đây, các bạn điều chỉnh cũng như kéo giãn, thu nhỏ (tùy vào kick cỡ ảnh bạn đang xử lý).

Cách đơn giản để ghép bầu trời mây vào ảnh ngoại cảnh
Alt + Kick vào Mask chúng ta sẽ ở chế độ xem Mask

Cách đơn giản để ghép bầu trời mây vào ảnh ngoại cảnh
Chọn Brush (B) với Hardness là 0% chọn màu đen, bôi đen để xóa đi những phần ko liên quan tới vùng trời

Cách đơn giản để ghép bầu trời mây vào ảnh ngoại cảnh
Giảm Opacity của Layer này (các bạn có thể giảm để nhìn bầu trời được tự nhiên hơn, trong tut mình giữ nguyên Opacity để quan sát kết quả cho rõ).

 Cách đơn giản để ghép bầu trời mây vào ảnh ngoại cảnh

Và đây là kết quả:

Cách đơn giản để ghép bầu trời mây vào ảnh ngoại cảnh

Nguồn: vietdesigner.net
Tin tức khác:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét