Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Tạo hiệu ứng quả cầu lửa

Bước 1:
Tạo một layer mới với background màu đen sau đó vẽ hình vòng tròn màu trắng như hình dưới

Bước 2:
Dùng bộ lọc  Filter > Distort > Ocean Ripple đặt tùy chọn như dưới


Bước 3:
Vào Filter > Blur > Radial Blur chọn Best , sau đó nhấn ctrl + F nhằm tăng thêm hiệu ứng Radial Blur


Bước 4:
Nhân đôi layer vừa tạo ở trên sau đó thực hiện lại thao tác như bước 2

Bước 5:
Đặt thuộc tính mode Lighten cho Layer này. 


Bước 6:
 Tạo một layer rỗng và tô màu đỏ cam , sau đó chọn thuộc tính [b]mode Color [/b] cho layer mới này

Bước 7:
Merge các layer lại thành một, sau đó nhân đôi thành một layer mới
ứng dụng bộ lọc  Filter >Blur > Motion Blur cho layer vừa nhân đôi

Bước 8:
Vẽ vùng chọn hình tròn với độ [b]Feather[/b] là 10, tiếp đến delete vùng chọn trên layer vừa nhận đôi đó

Và đây là kết quả:


Chúc các bạn thành công!

Tin tức khác:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét