Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

 Hướng dẫn tạo chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Tài nguyên sử dụng:
Bước 1:
Tạo một fle mới với kích thước 1600 x 1064 px, và nhân đôi layer Background.

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Double click vào Layer copy Background và áp dụng Pattern Overlay, chọn Pattern" Soil Pattern 1.0" ,  điều chỉnh Scale= 50%.

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Click phải chuột vào Layer Background copy và chọn Rasterize Layer Style.

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Bước 2:
Chèn hình “Grass0138″ nằm phía trên Layer Background copy, đổi tên thành “Grass”.

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Click vào biểu tượng “Create new fill or adjustment layer” phía dưới của sổ Layer và chọn Hue/Saturation. Click phải vào “Adjustment layer” và chọn “Create Clipping Mask”. Như vậy, hiệu ứng chỉ ảnh hưởng đến Layer “Grass”.

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Thay đổi “Saturation” = -15.

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Click vào biểu tượng “Create new fill or adjustment layer” và chọn “Levels”, tạo “Clipping Mask” cho Layer “Levels”, sau đó thay đổi giá trị “Shadows” = 5 và “Gamma” = 0.80.

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Bước 3:
Tạo Layer văn bản viết hoa sử dụng font “SansSerifExbFLF” với Size 450 pt.

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Ctrl + click vào ảnh đại diện Layerr để tạo vùng chọn, sau đó chọn menu Select > Inverse.

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Chọn layer “Grass” và click vào biểu tượng “Add layer mask” ở phía dưới cửa sổ Layers.

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Bước 4:
Click phải vào layer Text, chọn “Create Work Path”, sau đó click vào biểu tượng con mắt để ẩn Layer text. Chọn công cụ “Eraser” và mở cửa sổ “Brush” (Window > Brush).

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Thay đổi Chalk 23, và điều chỉnh như hình sau:
Brush Tip Shape

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Shape Dynamics

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Chọn màu đen cho Foreground, sử dụng công cụ “Direct Selection” (A), và chọn Layer Marks “Grass”. Sau đó, click phải chuột vào “Work Path” và chọn “Stroke Path”. Chọn Eraser Tool từ menu thả xuống và click OK. Sau đó, nhấn phím “Enter”.

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Bước 5:
Ctrl + click vào Layer mask “Grass”, sao đó vào menu Select > Inverse.

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Chọn Layer Background copy, sau đó nhấn Ctrl + J để tạo layer có nội dung trong vùng chọn. Đổi tên layer mới là “Dirt”.

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Click đúp vào Layer “Dirt” áp dụng hiệu ứng “Inner Shadow”.
Opacity : 35% – Distance : 12 – Size : 3

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Click đúp vào Layer “Grass” áp dụng hiệu ứng “Drop Shadow”:

  • Blend Mode : Linear Burn
  • Color : #5c5954
  • Opacity : 20%
  • Distance : 3
  • Size : 7

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Click vào biểu tượng “Create new fill or adjustment layer” và chọn “Color Balance”, tạo một “Clipping Mask”, sau đó thay đổi giá trị “Cyan/Red” = -5.

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Bước 6:
Click vào biểu tượng “Create new fill or adjustment layer” thêm lần nữa và chọn “Gradient Map”. Tạo “Gradient”, sử dụng màu #ab82bc bên trái và #fdea72 cho bên phải. Sau đó, thay đổi Blend Mode của Layer “Adjustment” là “Overlay” và “Opacity” = 10%.

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Bạn có thể thêm vào con bướm vào để tô điểm cho tấm hình thêm sinh động

Tạo hiệu ứng chữ trên nền cỏ bằng Photoshop

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: tapchicntt.com

Tin tức khác:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét