Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Tạo nhẫn từ Corel Draw

Tạo một file mới, dùng công cụ Ellipse Tool để vẽ ra 2 hình tròn
vào Arrange>Combine để đục thủng

Vào Fill Tool>Fountain Fill Dialog (F11) chọn kiểu tô Radial

Vào Interactive Fill Tool để chỉnh lại màu tô

Copy thêm 1 đối tượng nữa, đặt cạnh nhau

Vẽ 1 đa giác và đặt đa giác đó như hình dưới :

Dùng đa giác cắt đường tròn trên bằng cách vào Arrange > Shaping > Trim

Kết quả:


Tin tức khác:


0 nhận xét:

Đăng nhận xét