Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

Hiệu ứng chữ bóng mờ trong Photoshop

Bước 1:
Bạn mở một File với kích thước 600x450 và đổ màu như sau: #501d25, viền: # 130709

Hiệu ứng chữ bóng mờ Photoshop Cs6
Bước 2:
Bạn tải Texute ở đây: http://beckas.deviantart.com/art/blue-bokeh-texture-179779612
Mở lên và để chế độ như sau:

Hiệu ứng chữ bóng mờ Photoshop Cs6
Gõ chữ bạn muốn làm và chọn Fond chữ: “Riot squad NF” và áp dụng như sau:

Hiệu ứng chữ bóng mờ Photoshop Cs6

Hiệu ứng chữ bóng mờ Photoshop Cs6
Bạn sẽ được như hình:

Hiệu ứng chữ bóng mờ Photoshop Cs6
Bước 3:
Bạn chọn màu như sau:

Hiệu ứng chữ bóng mờ Photoshop Cs6
Ctrl+click  như sau:

Hiệu ứng chữ bóng mờ Photoshop Cs6
Tiếp tục bạn làm như sau:

Hiệu ứng chữ bóng mờ Photoshop Cs6
Vào Select/ Deselect  hoặc nhấn Ctrl+ D. 
Kết quả:

Hiệu ứng chữ bóng mờ Photoshop Cs6
Chúc các bạn thành công!

Tin tức khác:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét