Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Vẽ chữ 3D

Bước 1: Dùng công cụ Text Tool để viết chữ

Bước 2: Chọn công cụ Interactive Extrude Tool, click vào chữ rồi kéo ra, kết quả


Bước 3: Vào Effects>Extrude chọn hiệu ứng Extrude light để tạo ánh sáng, kết quả


Bước 4: Vào Fill Tool chọn công cụ Texture Fill Dialog để tô màu, kết quả:


Chúc các bạn thành công!

Tin tức khác:
0 nhận xét:

Đăng nhận xét