Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Làm quen với giao diện Indesign

 1. Thanh tiêu đề: Chứa biểu tượng của chương trình, tên và đường dẫn chứa tài liệu hiện hành, biểu tượng phóng to thu nhỏ và đóng chương trình.
 2. Thanh menu: Chứa các menu lệnh làm việc của chương trình.
 3. Control palette: Thể hiện các tính chất, trạng thái hay tùy chọn của công cụ hiện hành hay đối tượng được chọn. Để ẩn hay hiện control palette, chọn menu Window nhấp chọn hoặc bỏ phần control ( Hoặc nhấn phím tắt F6).
 4. Thước ( Rulers): Thể hiện thước làm việc dọc và ngang của chương trình. Để ẩn hay hiện thước chọn menu View chọnShow/Hide Rulers ( Hoặc ấn tổ hợp Phím tắt Ctrl + R).
 5. Hộp công cụ (Tool box): Chứa các công cụ làm việc của chương trình, để ẩn hoặc hiện  Tool box chọn menu Window nhấp bỏ hay chọn phần Tool.
 6. Các bảng (palette): Chứa các lệnh làm việc của chương trình. Để ẩn hiện các Palette chọn menu Window nhấp chọn hoặc bỏ Palette.
 7. Vùng làm việc: Nơi làm việc thiết kế.
 8. Vùng căn lề (Margins): Khu vực dùng để căn lề.
 9. Vùng nháp: Nơi đặt tạm các nội dung cũng như các thao tác phục vụ cho tài liệu. Các nội dung đặt trên vùng này sẽ không được thể hiện khi in ấn.
 10. Thanh cuộn. Dùng đẻ để cuộn màn hình trong quá trình dich chuyển vị trí làm việc.
 11. Thanh trạng thái: Thể hiện trạng thái trạng làm việc.


 Tin tức khác:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét