Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Làm quen với giao diện Photoshop Online

Trong đó:
1: Khu vực hiện ảnh đang chỉnh sửa.
2: Menu chính chứa các trình đơn xử lí, cấu hình…
3: Thanh công cụ chính của PhotoShop Online.
4: Vùng quản lí các lớp (Layer) của ảnh đang sửa.


Tin tức khác: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét