Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Tạo một con mắt sáng với Illustrator

Bước 1:
Mở file mới kích thước 800 x 800px, RGB, 72dpi. Chúng ta sẽ bắt đầu làm mống mắt. Màu cơ bản là màu xanh, bạn cũng có thể chỉnh màu khác. Để an toàn, các bạn nhớ lưu lại ( ctrl S ) để lưu lại sau mỗi bước làm. Bằng cách nhấp đúp vào Fill trên thanh công cụ màu F6, bạn có thể thay đổi màu.

 
Bước 2:
Với công cụ Ellipse Tool chọn, giữ phím Alt + Shift và kéo ra một vòng tròn vào giữa file của bạn.

 
Bước 3:
Sử dụng công cụ Selection Tool trực tiếp (A), di chuyển các điểm bằng cách sử dụng các nút và Xử lý để tạo ra một hình dạng không đều hơn.

 
Bước 4:
Trong bảng Layers kích đúp vào “Layer 1″ và đặt tên layer này là “iris”. Để sao chép layer này, đầu tiên lấy công cụ Selection Tool (V), sau đó sử dụng công cụ này để chọn hình dạng của bạn, sao chép nó (Command + C) và dán ở phía trước (Command + F). Thay đổi hình dạng mới này sang màu đen bằng cách sử dụng công cụ F6.

 
Bước 5:
Lấy công cụ Selection Tool, chọn hình dạng màu đen mới của bạn, và khi giữ phím Shift + Alt thay đổi kích thước bằng một nửa kích thước. Bạn sẽ thấy mống mắt hình đằng sau nó. Di chuyển hình dạng màu đen của bạn một trung tâm chút đi, và bên phải. Đặt tên cho con đường này “pupil”.

 
Bước 6:
Chọn công cụ Ellipse Tool (L), giữ phím Alt và tạo ra một hình elip. Thay đổi điền để trắng. Tại thời điểm này nó là một ý tưởng tốt để khóa “pupil”, “iris”.

 
Bước 7:
Xoay layer hình elip của bạn để khoảng 45 độ. Sử dụng công cụ Selection Tool trực tiếp (A) một lần nữa, chỉnh sửa và di chuyển các điểm của nó để tạo ra một, xúc xích tìm kiếm hình dạng thô. Bây giờ di chuyển nó đến chồng lên “iris” và “pupil”.

 
Bước 8:
Lặp lại 2 bước trên để tạo ra 2 hình nhỏ hơn, giống hình trứng, tạo sự phản chiếu. Sử dụng công cụ Selection Tool, giữ phím Alt và nhấp kéo phản ánh trắng đầu tiên của mình vào mặt dưới bên trái của mắt. Xoay này mới copy 180 độ và thu nhỏ nó xuống một chút. Đặt nó như hình dưới đây trên mống mắt gần với ‘pupil’.

 
Bước 9:
Mở Transparency palate (Shift + Command + F10). Bây giờ với hình dạng mới của bạn vẫn được chọn, thay đổi Opacity của nó đến 60. Đặt tên ba lớp “highlight1″ “highlight2″, và “highlight3″.

 
Bước 10:
Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một số kết cấu cho mống mắt. Với Công cụ Pen (P) chọn lựa và điền thiết lập để trắng, đặt bốn điểm như hình dưới đây và đóng kín hình dạng bằng cách nhấn trở lại điểm đầu tiên của bạn.

 
Bước 11:
Lặp lại cho 2 hình nhỏ hơn

Bước 12:
Chọn cả 3 lớp và group lại, đặt tên là “iris texture”.Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một Mask cho “texture iris” lớp. Mở khóa “iris” layer, chọn nó với công cụ Selection Tool, sao chép nó (Command + C), và lại khóa layer.
Với group “iris texture”, mở hộp công cụ Transparency và nhấp đúp vào trong không gian trống bên cạnh hình vuông màu trắng. Các nhóm kết cấu sẽ biến mất và một hình vuông màu đen sẽ xuất hiện khi bạn nhấp vào. Đây là Opacity Mask của bạn.

 
Bước 13:
Bây giờ bạn đang ở trong Opacity Mask, nhấn Ctrl + F để dán hình dạng mống mắt tại chỗ. Thay đổi màu fill cho hình dạng từ màu xanh sang màu trắng. Điều này sẽ hạn chế các kết cấu iris để mống mắt hình dạng.

 
Bước 14:
Để có kết quả Mask Opacity, chỉ cần nhấp vào hình vuông màu trắng bên cạnh nó. Trong khi vẫn còn trong công cu Transparency, thay đổi chế độ Overlay và Opacity 40.

 
Bước 15:
Để tạo thêm chiều sâu cho mắt, mở khóa và nhân đôi layer iris. Đặt tên layer “iris gradient”. Mở công cụ Gradient Command + F9,  chọn type là Radial. Nhấp đúp chuột vào thanh trượt đầu tiên và thiết lập màu trắng và nhấn Enter. Chọn thanh trượt thứ hai và thiết lập màu trắng và thiết lập Opacity đến 0.

 
Bước 16:
Với layer gradient vẫn được chọn và lớp transparency mở, thiết lập chế độ Overlay và Opacity 85.

 
Bước 17:
Để tạo thêm chiều sâu cho mắt, chọn lớp “iris”, Effect > Stylize > Inner Glow. Thay đổi màu sắc của Inner Glow bằng cách chọn các hình vuông màu trắng bên cạnh chế độ và thiết lập các màu đen, và nhấn OK. Đặt chế độ để Multiply, Opacity đến 10 và Blur đến 25.

 
Bước 18:
Đối với mắt, hãy nhớ rằng hình dạng này chỉ là một hướng dẫn và bạn nên thay đổi hình dạng của nó để phù hợp với nhân vật của bạn. Tạo một file mới 800 x 800px, RGB, 72 dpi. Sử dụng công cụ Ellipse Tool, với điền thiết lập để # F7F6F0, kéo ra một vòng tròn thô để lấp đầy một nửa tài liệu.

 
Bước 19:
Lặp lại quá trình tương tự như ở bước 4 và sử dụng các công cụ Direct Selection Tool  (A) để tạo ra một hình dạng không đều.

 
Bước 20:
Chọn Effect> Stylize> Inner Glow và thay đổi màu sắc để # 442D00, chế độ để Multiply, Opacity đến 5 và Blur đến 130.

 
Bước 21:
Đặt ris and pupil file vào bằng cách chọn File> Place và chọn file iris. Thay đổi kích thước và vị trí của nó một cách thích hợp như hình dưới đây.

 

 Chúc bạn thành công!

Tin tức khác:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét