Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

Tạo cẩu vòng bằng Photoshop

Bước 1:
Bạn làm như sau:

Cách Tạo Cầu Vồng Photoshop Cs6
Bạn tô màu Gradien như sau:

Cách Tạo Cầu Vồng Photoshop Cs6
Bước 2:
Bạn dùng công cụ Eraser xóa mờ hai đầu như sau:

 Cách Tạo Cầu Vồng Photoshop Cs6
Bước 3:
Bạn vào Filter/ Gaussian Blur và áp dụng như sau:

 Cách Tạo Cầu Vồng Photoshop Cs6
Bạn nhấn Ctrl+ T chọn lệnh Warp và chọn lệnh Arc như sau:

Cách Tạo Cầu Vồng Photoshop Cs6
Bạn giảm Opacity xuống khoảng 45% và di chuyển như sau bạn sẽ được như hình:

Cách Tạo Cầu Vồng Photoshop Cs6
Chúc các bạn thành công!

Tin tức khác:
0 nhận xét:

Đăng nhận xét