Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Các quy ước và định nghĩa cơ bản về ký tự trong Typography

1. Cap line là đường thẳng thể hiện cho chiều cao của đỉnh cao nhất mà chữ cái có thể tạo ra, như các chữ cái h, t, k, l,…
2. Mean line là đường thẳng ở giữa của một dòng chữ, có thể nói đó là chiều cao của các chữ bình thường như a, e, r, o,…
3. Base line là đường gốc, nó là đường thẳng nối các phần chân chữ định hình trên một dòng kẻ, và bất kì một chữ nào cũng nằm trên đường gốc.
4. Khoảng cách giữa Mean Line và Baseline là chiều cao cơ bản của một dòng chữ hay còn gọi là x-Height.
5. Descent line là điểm nối các điểm thấp nhất mà các chữ có thể tạo ra trên một dòng,có ở các chữ p, g, y,…
6. Serif nôm na là chân các con chữ, mà tuỳ từng lại chữ có và loại chữ không có. Loại có chân được gọi là serif, loại không chân là sans-serif.
7. Descender là phần của con chữ ở phía dưới đường baseline có trong các chữ như p, g, y, q,…
8. Ascender là phần của con chữ nằm ở trên đường mean line, nó có ở trong các chữ như h, l, k,…
9. Spur là một nét nhỏ đánh kết thúc của các con chữ khác nhau, bạn đừng nhầm lẫn giữa Spur vàSerif nhé, Spur nhỏ hơn và nó tạo nên một điểm nhấn riêng cho từng chữ cái.
10. Set Width là chiều rộng của một con chữ.
11. Kerning là khoảng cách của từng con chữ đơn lẻ với nhau.
12. Tổng hợp các Kerning tạo nên một khoảng cách trung bình giữa các đối tượng chữ cái trong một dòng gọi là Tracking. Bạn phải phân biệt rõ Kerning và Tracking, một cái quy định khoảng cách của từng con chữ đôi một, một cái quy định tổng thể cả dòng chữ
13. Leading quy định khoảng cách giữa các dòng chữ.
14. Khoảng cách giữa Cap line và Descent Line là Body size.

 Nguồn: vietdesigner.net
Tin tức khác:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét