Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

Cách chuyển file Corel sang Photoshop

Vào menu File > Export (hoặc Ctrl+E)

Trong hộp tùy chọn dạng file, nhấn mủi tên xuống và chọn PSD. 

Trường hợp trong vùng làm việc có nhiều đối tượng thì bạn phải chọn đối tượng nào đó trước, trong trường hợp này, bạn phải stick vào tùy chọn "Selected only", nếu không mặc định sẽ là Export toàn bộ trang làm việc. Đặt tên cho file. Nhấn Export.

Chương trình sẽ đưa ra vài thông số kích cỡ, màu sắc. Tham khảo hình sau:


Nhấn OK để hoàn tất.

Tin tức khác:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét