Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Bộ lọc Filter trong Photoshop| học photoshop

Trong Photoshop ta có thể thấy có các menu với những ứng dụng khác nhau, giúp ta tạo lên những bức ảnh đẹp mắt mà không tốn quá nhiều công sức. Với những người mới học thiết kế đồ họa thì Menu được sử dụng nhiều nhất để tạo lên các hiệu ứng đặc biệt cho ảnh. Menu Filtes giống như một hộp bút chì màu khổng lồ mà trẻ em thường sử dụng: tô màu, làm sáng, đánh bóng…
Bộ lọc Filters chỉ đơn giản là chương trình xử lý các ảnh hiện tại theo nhiều cách khác nhau. Nếu bạn có một bức ảnh bị hỏng, rách nát.. sử dụng một cách sáng tạo các hiệu ứng Filters sẽ giúp khôi phục lại bức ảnh.
Thử nghiệm với các Filters thường được sử dụng một cách sáng tạo, cố gắng chọn một thành phần ứng dụng cần thiết thay vì sử dụng tất cả hiệu ứng vào một bức ảnh.

Filters có thể làm những gì?
Ảnh gốc trước khi sử dụng Filter
Ảnh trước khi sử dụng bộ lọc Filter|hoc photoshop
Bắt đầu với một bức ảnh để so sánh, chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn thông qua một số bộ lọc hình ảnh xem sự khác nhau là như thế nào. Sau đây là cách dùng hiệu ứng Filters Photoshop CS5.

Filter > Artistic > Colored Pencil
 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop
Filter > Artistic > Cutout
 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop
Filter> Artistic> Watercolor
 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter> Blur> Blur Gassian
 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter> Blur> Motion Blur
 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter> Blur> Radial Blur
 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter> Blur> Smart Blur
 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter> Brush Strokes> Accented Edges
 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter> Distort > Pinch
 ứng dụng bộ lọc Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter> Distort > Shear
 ứng dụng Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter > Distort > Spherize

 ứng dụng Filter|hoc do hoa photoshop

Filter > Noise > Add Noise
 ứng dụng Filter|hoc do hoa photoshop

Filter > Noise > Reduce Noise
 ứng dụng Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter > Pixelate > Color Halftone
 ứng dụng Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop

Filter > Pixelate > Crystalize
ứng dụng Filter|hoc thiet ke do hoa photoshop


0 nhận xét:

Đăng nhận xét