Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Công cụ Pick Tool trong CorelDRAW

Công cụ Pick Tool trong CorelDRAW một trong các công cụ được sử dụng di chuyển các đối tượng giống như công cụ Move Tool trong Photoshop. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu công cụ này được sử dụng như thế nào trong CorelDRAW qua bài viết sau.

Thao tác chọn đối tượng đơn:

Chọn công cụ Pick. 
Kích chuột lên biên đối tượng.

Thao tác chọn nhiều đối tượng:

Chọn công cụ Pick. 
Kích chuột lên biên đối tượng, đồng thời nhấn giữ phím Shift kích chuột lên đối tượng tiếp theo. 
Hoặc drag chuột tạo thành vùng chọn bao quanh các đối tượng.Thao tác thôi chọn đối tượng: 

Chọn công cụ Pick.
Nhấn giữ phím Shift kích chuột lên đối tượng đã chọn để bỏ đối tượng vừa chọn.
Hoặc nhấp chuột lên vị trí bất kì trên vùng vẽ để thôi chọn toàn bộ các đối tượng.
Hoặc nhấn phím Esc.

Thao tác xóa đối tượng:

 Chọn công cụ Pick.
Chọn đối tượng.
Nhấn phím Delete. Hoặc nhấp phải chuột, chọn delete

Thao tác di chuyển đối tượng:

Chọn công cụ Pick.
Kích chuột lên biên đối tượng hoặc tại tâm x của đối tượng, đồng thời drag chuột dời đối tượng.
Thả chuột tại vị trí cần đặt đối tượng.

Thao tác sao chép đối tượng:

Cách 1: Trong lúc di chuyển đối tượng nhấn chuột phải trước khi thả chuột trái.
Cách 2: Chọn đối tượng bằng công cụ Pick, sau đó nhấn dấu cộng trên vùng phím số.
Cách 3: Nhấp chuột chọn đối tượng, đưa con trỏ về một trong 4 handle ở góc, đồng thời nhấn giữ phím Shift drag chuột vào trong hay ra ngoài sau đó nhấn chuột phải để sao chép đối tượng đồng tâm. Xem hình:
Thao tác sao chép đối tượng

Thao tác quay và kéo nghiêng đối tượng:

Chọn đối tượng 2 lần bằng công cụ Pick.
Để quay đối tượng thao tác chuột trên 4mấu quay ở góc.
Để kéo xiêng đối tượng thao tác chuột trên 4 mấu kéo xiên ở giữa.

Thao tác quay và kéo nghiêng đối tượng

Thao tác lấy đối xứng đối tượng:

Vẽ trục đối xứng.
Chọn trục đối xứng và đối tượng bằng công cụ Pick.
Đưa con trỏ chuột về Handle ở giữa đối diện với phía lấy đối xứng đồng thời nhấn giữ phím Ctrl đến khi con trỏ xuất hiện mũi tên hai chiều drag chuột sang phía lấy đối xứng đến khi khung đối tượng xuất hiện, thả chuột rồi thả phím Ctrl. 
thao tác lấy đồi tượng đối xứng

Thao tác sao chép đối xứng đối tượng:

Thực hiện tương tự như lấy đối xứng nhưng nhấp chuột phải trước khi thả chuột trái rồi thả phím Ctrl.
Tham khảo một số khóa học thiết kế đồ họa với CorelDraw

0 nhận xét:

Đăng nhận xét