Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Công cụ Pen Tool trong Photoshop

Path là một đường hoặc một hình thể (shape) bất kỳ. Đường path có thể là đường path mở (hở) hoặc đóng (khép kín), và ta có thể chỉnh sửa đường Path theo ý muốn bằng các công cụ con bên trong hoặc kết hợp phím tắt.

Đường Path có thể sử dụng để cắt lọc hình ảnh, vẽ hình dáng đối tượng và có thể xuất sang sử dụng ở những chương trình khác… Với công cụ Pen Tool trong Photoshop các bạn có thể vẽ tất cả các hình ảnh với đủ mọi hình dạng khác nhau. Các bạn muốn học Photoshop tốt thì cần sử dụng tốt công cụ Pen Tool này.

Công cụ Pen:Pen Tool:

Công cụ để tạo đường Path.
Các chức năng trên thanh Options


Thao tác thực hiện:
 • Chọn công cụ Pen Tool (P)
 • Trên thanh Options của công cụ Pen, chọn chức năng Paths
Vẽ các đoạn thẳng: kích xác định điểm bắt đầu, nhả chuột, di chuyển chuột đến vị trí thứ hai và nhấp chuột để kết thúc. Muốn vẽ đoạn thẳng liên tục bạn cứ lặp lại thao tác trên. Ta có thể bấm giữ Shift khi kích để vẽ được các đoạn thẳng đứng, ngang, hoặc xiên một góc 45o.


Vẽ đường cong: Giống các loại bút vẽ Bézier của các chương trình đồ họa. Kích xác định điểm bắt đầu, nhả chuột, di chuyển chuột đến vị trí thứ hai và drag mouse về hướng của điểm node (nút) kế tiếp. Động tác này làm xuất hiện một tiếp tuyến (handle, tay nắm) và đường vẽ sẽ uốn theo tiếp tuyến tại các node (nút) đó.
Vẽ đối tượng kín: Lặp lại thao tác giống như trên nhưng muốn khép kín đường path khi vẽ xong bạn sẽ dời chuột đến điểm khởi đầu của đường path và thấy một vòng tròn nhỏ xuất hiện bên cạnh dấu hiệu ngòi bút và bạn nhấp chuột vào đó lúc này đường path của bạn sẽ được đóng kín và tự hủy chọn.

Freeform Pen Tool:

Vẽ đường Path bằng cách drag mouse tự do.
Thao tác thực hiện:
 • Chọn công cụ Freeform Pen Tool (P)
 • Nhấp giữ chuột và rê chuột để vẽ đường Path tự do

Add Anchor Point Tool:

Thêm node
Thao tác thực hiện:
 • Chọn công cụ Add Anchor Point Tool (P)
 • Nhấp lên trên đường Path để thêm node vào đường Path

Delete Anchor Point Tool:

Xoá node
Thao tác thực hiện:
 • Chọn công cụ Add Anchor Point Tool (P)
 • Nhấp tại vị trí node trên đường Path để xóa node trên đường Path

Convert Point Tool:

Hiệu chỉnh tay nắm, biến node gãy nhọn thành node trơn, mịn
Thao tác thực hiện:
 • Chọn công cụ Convert Point Tool (P)
 • Nhấp tại vị trí node cần chỉnh sửa thành node trơn mịn hoặc node gãy nhọn trên đường Path

Công cụ Path Selection Tool (A):

Dùng để chọn toàn bộ đường path để di chuyển.
Thao tác thực hiện:
 • Chọn công cụ Path Selection Tool (A)
 • Nhấp chọn đường Path và di chuyển cả đường Path đến vị trí bất kỳ

Công cụ Direct Selection Tool (A):

Dùng để chọn điểm neo, node và di chuyển điểm neo, node.
Thao tác:
Trong thực tế ta chỉ cần dùng công cụ pen khi muốn chỉnh sửa một đường path.
 • Thêm node: Chọn công cụ pen và vẽ đường path, khi đưa con trỏ chuột vào đường path tại vị trí cần thêm node, nó sẽ tự động biến thành công cụ Pen+, nhấp chuột vào đường path để thêm node.
 • Xóa bỏ node: Chọn công cụ pen và vẽ đường path, khi đưa con trỏ chuột tại node trên đường path cần xoá node, nó sẽ tự động biến thành công cụ Pen -, nhấp chuột vào từng node để xóa bỏ node.
 • Chỉnh để biến node gãy nhọn thành node cong mịn: Nhấn giữ phím Alt và nhấp chuột vào node gãy nhọn đồng thời rê chuột để chỉnh sửa thành đường cong mịn. Bạn có thể di chuyển thanh điều khiền của node.
 • Muốn di chuyển node: Nhấn giữ phím Ctrl và nhấp chuột vào node đồng thời rê chuột và di chuyển node tới vị trí bất kỳ.
 • Để chuyển Path thành vùng chọn, ta bấm Ctrl+ Enter. Hoặc kích mouse phải, chọn chức năng “Make Selection…”
 • Muốn vẽ tiếp một đường Path có sẵn, ta bấm giữ Ctrl + kích chọn đường Path, kích vào node cuối cùng, sau đó vẽ tiếp bình thường.

Làm việc với Path Palette

Menu Window\ Path.


Path palette là nơi liệt kê và lưu trữ đường path.
Các đường path được thể hiện bằng một hình thu nhỏ với cái tên workpath
 • New path: tạo path mới
 • Delete path: xóa đường path
 • Make selection: chuyển path thành vùng chọn
 • Make work path: chuyển vùng chọn thành đường path
 • Fill path with foreground color: tô màu nền cho đường path với màu foreground
 • Stroke Path with Brush: tô đường viền cho path với các dạng cọ Brush (Chọn Path, chọn cọ Brush, chọn nét cọ → Kích biểu tượng “Stroke path with Brush”)


Tất cả các thao tác của công cụ vẽ theo hình dạng đều sử dụng trên bảng Options.

Rectangle

Dùng để vẽ hình vuông, hình chữ nhật.

Rounded Rectangle

Dùng để vẽ hình vuông, hình chữ nhật góc bo tròn (xác định Radius thay đổi góc bo trên thanh Options)

Ellipse

Dùng để vẽ hình tròn, hình ellipse.

Polygon

Dùng để vẽ hình sao, hình đa giác (xác định số cạnh tại vị trí sides trên thanh Options)

Line

Dùng để vẽ đường thẳng, nếu nhấn giữ phím Shift sẽ vẽ được một đường thẳng đứng hoặc đường thẳng ngang.

Custom Shape

Dùng để vẽ những hình tự chọn trong thư viện trên thanh Options.
Một số bài viết có liên quan

0 nhận xét:

Đăng nhận xét